Thiết bị mở rộng sóng Z-Wave | ZW117 | – Aeotec

Thiết bị mở rộng sóng Z- Wave  ZW117  được sử dụng để tăng cường mạng lưới Z –Wave thông qua chức năng của Router và do đó khoảng cách truyền dẫn được cải thiện, hiệu suất và độ tin cậy của mạng Z-Wave trong ngôi nhà được nâng cao hơn.

Thông tin kỹ thuật

  • Mở rộng sóng z-wave series 6, màu trắng
  • Thiết bị mở rộng sóng Z-Wave
  • Lập lại và khuếch đại tín hiệu Z-Wave
  • Giao tiếp không dây chuẩn Z-Wave với khoảng cách lên đến 150 mét ( không gian mở ).