Còi báo không dây – ZW080 – Aeotec

Kết nối không dây, âm thanh cảnh báo mạnh mẽ. Tích hợp hệ thống nhà thông minh, tiết kiệm năng lượng. Cung cấp cảnh báo trong hệ thống nhà thông minh.