Vimar Arke Round

Arkè Round: Sự Kết Hợp Độc Đáo Giữa Hình Dạng Tròn Trịa và Màu Sắc Đương Đại

Phiên bản bo tròn: các góc được thiết kế với hình dạng hơi tròn thêm một phong cách nhẹ
nhàng trên mặt che. Các vật liệu được lựa chọn, bao gồm nhựa trong và sơn phủ, nhấn mạnh
màu sắc đương đại.