Khóa Cửa Thông Minh Yale YMI70A

Khóa cửa thông minh Yale YMI70A đảm bảo sự an ninh, tiện lợi, tối ưu với khả năng mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ và smartphone.

Thông số kĩ thuật:

Vân tay: Tối đa 100

Mã số: Tối đa 100

Thẻ từ: Tối đa 100

Kích thước mặt ngoài: 77(rộng) x 397.4(cao) x 71.4(sâu) mm

Kích thước mặt trong: 77(rộng) x 396.7(cao) x 78(sâu) mm

Từ cạnh cửa đến tâm khóa: 2 lựa chọn: bs 60 & 70mm

Độ dày cửa: 40-90mm

Danh mục: