Bộ điều khiển trung tâm FIBARO HOME CENTER 3

Quản lý và điều khiển hệ thống nhà thông minh, tích hợp đa giao thức. Tạo môi trường thông minh, quản lý tiết kiệm năng lượng. Tự động hóa và kịch bản tự động. Tiện nghi, an toàn và tiết kiệm.