Bộ điều khiển trung tâm Home Center 2 – Fibaro

Quản lý hệ thống nhà thông minh, tích hợp thiết bị, giao diện người dùng thân thiện, tự động hóa thông minh, bảo mật an ninh. Tích hợp và kiểm soát dễ dàng.