Vimar Arke Classic

Vimar Arke Classic – Đường thẳng và góc cạnh

Các mặt che với thiết kế thông thường, góc gọn gàng và tuyến tính. Một diện mạo công nghệ mạnh mẽ hơn, bởi các vật liệu như nhôm, kim loại, Reflex và technopolymer, với vô số các màu sắc đa dạng.