Bộ điều khiển trung tâm Fibaro Home Center Lite – FGHCL

Trung tâm điều khiển thông minh cho ngôi nhà. Kết nối và kiểm soát các thiết bị thông qua giao diện đơn giản. Tích hợp các chức năng tự động thông minh và bảo mật an toàn.