Cảm biến nước tràn – Flood Sensor

Phát hiện sự tràn nước và cảnh báo nguy hiểm. Kết nối thông minh trong hệ thống nhà thông minh. Bảo vệ an ninh, ngăn chặn thiệt hại do nước và cung cấp sự yên tâm.

Danh mục: ,